Code of ethics

Code

of

Ethics

Κώδικας Ηθικής/Δεοντολογίας BaristART

Σκοπός

Ο σκοπός του κώδικα είναι να παρέχει καθοδήγηση και να καθορίσει κοινά ηθικά πρότυπα, τα οποία ο καθένας από μας πρέπει να ακολουθεί σε σταθερή βάση. Καθορίζει τις ενέργειες και τις εργασιακές σχέσεις των ιδιοκτητών του Brand BaristART, των διευθυντικών στελεχών και όλων των υπόλοιπων εργαζομένων που συναλλάσσονται με  συναδέλφους, πελάτες, ανταγωνιστές, πωλητές, προμηθευτές, κυβερνητικούς ή ελεγκτικούς οργανισμούς και οποιονδήποτε άλλο επικοινωνεί μαζί του το BaristART. Αυτές οι σχέσεις είναι απαραίτητες για τη συνεχιζόμενη επιτυχία του Brand BaristART.

Όλοι οι εργαζόμενοι του Brand BaristART πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση αποριών, οι εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη να ζητήσουν διευκρινίσεις από τη διοίκηση. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζουν ο ένας το άλλο πάντοτε επαγγελματικά και να συμμορφώνονται με τη δήλωση αποστολής του BaristART.

Σε όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές, οι εργαζόμενοι θα:

 1. Αντιμετωπίζουν όλους δίκαια, με ειλικρίνεια και σεβασμό.
 2. Αποφεύγουν οποιαδήποτε αθέμιτη ή παραπλανητική πρακτική.
 3. Ακολουθούν τη σωστή διαδικασία αναφοράς παραπόνων.

Ο εργαζόμενος του BaristART δεσμεύεται να παρέχει στο άτομο που επικοινωνεί ένα περιβάλλον χωρίς διακρίσεις εξαιτίας της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, της πίστης, της εθνικής προέλευσης, της καταγωγής, της αναπηρίας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης και της αναπηρίας.

Οι προσδοκίες μας

Το BaristART πιστεύει στον επιχειρηματικό όρο ότι Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ. Αναμένει οι εργαζόμενοί του να δεσμεύονται στην ποιότητα της εργασίας τους και εξυπηρέτησης των πελατών του, και να συμπεριφέρονται ως πρεσβευτές της επιχείρησης.

Ευθύνες των εργαζομένων

Κάθε ένας από εμάς στο BaristART είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά μας με τρόπο που να υποστηρίζει τα πρότυπα, τις αξίες, την αποστολή και τον στόχο του Brand BaristART (δείτε την ενότητα Brand Story για την αποστολή και το γενικό στόχο της εταιρείας). Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την επιχειρηματική μας συμπεριφορά, πρέπει να τηρούμε τους νόμους που ισχύουν για την επιχείρησή μας και πρέπει να ανταποκριθούμε στα πρότυπα και τις αξίες που εκφράζονται στον παρόντα Κώδικα.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζουν τους συναδέλφους, τους επιβλέποντες και τους πελάτες με σεβασμό. Είναι ευθύνη του εργαζομένου να συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που δεν είναι προσβλητικό. Ένας εργαζόμενος πρέπει να ασκεί την ασφάλεια ανά πάσα στιγμή για να εξασφαλίσει όχι μόνο την ευημερία του αλλά και την ευημερία των άλλων.

Οι εργαζόμενοι πρέπει κάθε στιγμή να προσπαθούν να δείξουν ακεραιότητα, αριστεία και καινοτομία στο έργο τους. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τις ενέργειές τους και να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη με τους συναδέλφους και τους πελάτες τους. Το BaristART σέβεται και εκτιμά τη διαφορετικότητα των άλλων και προσπαθεί να κάνει τη διαφορά στην κοινωνία που ζούμε.

Ευθύνη προς την Εταιρεία

Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία του BaristART και να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική χρήση τους. Η κλοπή, η απροσεξία και τα απόβλητα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία της εταιρείας. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κανένα περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας για προσωπικούς λόγους.

Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προσπαθεί να αντιμετωπίσει δίκαια τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές και τους υπαλλήλους του Brand BaristART. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να αποκομίσει αθέμιτο όφελος από οποιονδήποτε μέσω χειραγώγησης, απόκρυψης, κατάχρησης προνομιούχων πληροφοριών, ψευδούς παρουσίασης σημαντικών γεγονότων ή οποιασδήποτε άλλης πρακτικής αθέμιτης αντιμετώπισης.

Εμπιστευτικότητα Πληροφοριών

Οι εργαζόμενοι του Brand BaristART δεν πρέπει να αποκαλύπτουν σε κανέναν εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες ή εμπορικά μυστικά, εκτός εάν κάποιο άτομο έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τους ιδιοκτήτες ή υπάρχει νομική απαίτηση πληροφόρησης. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις μη δημόσιες πληροφορίες που ενδέχεται να είναι χρήσιμες για τους ανταγωνιστές ή επιβλαβείς για το Brand BaristART ή τους πελάτες του, αν αποκαλυφθούν.

Εξωτερικές δραστηριότητες

Εάν δεν εγκριθεί και δημοσιοποιηθεί κατάλληλα, ο εργαζόμενος γενικά δεν πρέπει

 • να συμμετέχει σε εξωτερικές δραστηριότητες,
 • να δεχτεί εξωτερική απασχόληση ή
 • να εκτελέσει εξωτερικές υπηρεσίες για αποζημίωση, εάν η δραστηριότητα ενδέχεται να υποστεί κριτική ή να επηρεάσει δυσμενώς τo Brand BaristART, ή να συνιστά σύγκρουση συμφερόντων όπως η παραβίαση του χρόνου εργασίας ή η παρέμβαση στις καθημερινές του υποχρεώσεις.

Ενθαρρύνεστε μιλήσετε με τους ιδιοκτήτες του Brand BaristART, για να προσδιορίσετε την καταλληλόλητα οποιασδήποτε τέτοιας δραστηριότητας.

Απαγορευμένη Συμπεριφορά

Απειλές, απειλητική γλώσσα ή άλλες πράξεις επιθετικότητας ή βίας που γίνονται προς ή από οποιονδήποτε εργαζόμενο ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΕΚΤΗ. Για τους σκοπούς διευκρίνησης αυτής της πολιτικής, μια απειλή περιλαμβάνει οποιαδήποτε λεκτική ή φυσική παρενόχληση ή κατάχρηση, οποιαδήποτε προσπάθεια εκφοβισμού προς άλλους, απειλητικές χειρονομίες, οποιαδήποτε άλλη εχθρική, επιθετική, ζημιογόνος ή καταστροφική ενέργεια με σκοπό κυριαρχίας ή εκφοβισμού. Η χρήση αλκοόλ ή η χρήση παράνομων ναρκωτικών απαγορεύεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται ανά πάσα στιγμή με όλους τους ισχύοντες νόμους, και κανονισμούς. Αυτός ο Κώδικας δεν επιχειρεί να περιγράψει όλους τους πιθανούς νόμους και κανονισμούς που πρέπει να ακολουθηθούν. Ωστόσο, ορισμένοι από τους πιο κοινούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για την επιχείρησή μας περιλαμβάνουν: τους νόμους περί προστασίας καταναλωτή, τους κανονισμούς εμπορίου, τους περιβαλλοντικούς νόμους, τους νόμους περί δικαιόχρησης, τους νόμους περί απασχόλησης, τους νόμους για την ασφάλεια των προϊόντων, τους νόμους περί διαφήμισης κ.α.

Αποτυχία συμμόρφωσης

Η αποτυχία οποιουδήποτε εργαζομένου να συμμορφωθεί με τους νόμους ή τους κανονισμούς που διέπουν τις δραστηριότητες του Brand BaristART, τον παρόντα Κώδικα ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική ή απαίτηση της εταιρείας μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής εργασίας, της μείωσης του μισθού, της υποβάθμισης, της λήξης της απασχόλησης και, εφόσον επιβάλλεται, τις νόμιμες διαδικασίες.

Αναφορά παράνομης ή ανήθικης συμπεριφοράς

To BaristART ενθαρρύνει την αναφορά οποιασδήποτε παράνομης ή ανήθικης συμπεριφοράς. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συμβουλεύονται υπευθύνους, διαχειριστές ή άλλο κατάλληλο προσωπικό όταν αμφιβάλλουν για την καλύτερη ενέργεια σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Επιπλέον, οι υπάλληλοι θα πρέπει να αναφέρουν παραβιάσεις νόμων, κανόνων, κανονισμών ή κώδικα στους ιδιοκτήτες. Είναι πολιτική του BaristART να μην επιτρέπονται αντίποινα για αναφορές που γίνονται με καλή πίστη.

Διαχείριση Παραπόνων

Σε περίπτωση επιθυμίας έκφρασης παραπόνων από πελάτες, προμηθευτές ή εργαζομένους, ο υπάλληλος BaristART πρέπει να υποδεικνύει στο αντίστοιχο άτομο να εκφράσει τα παράπονά του στην αντίστοιχη ειδικά διαμορφωμένη τοποθεσία του Ιστοτόπου του Brand BaristART ή στην ειδική εκτυπωμένη φόρμα του κάθε καταστήματος. 

Πολιτική Χρήσης Κοινωνικών Μέσων (Social Media)

Τα κοινωνικά μέσα έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή επειδή επιτρέπουν στους ανθρώπους να συνδέονται άμεσα στον online κόσμο για να διαμορφώσουν σχέσεις για προσωπικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς. Η επικοινωνία μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές, συμπεριλαμβανομένων των forum, weblogs, κοινωνικά blogs, με αναρτήσεις, podcasts, εικόνες και βίντεο. Οι εργαζόμενοι του Brand BaristART που χρησιμοποιούν κανάλια κοινωνικών μέσων καλούνται να ασκήσουν προσωπική ευθύνη και να ακολουθήσουν αυτή την πολιτική και οποιεσδήποτε άλλες κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για την εξασφάλιση αποτελεσματικής και κατάλληλης χρήσης.

Όλες οι δυσφημιστικές καταχωρίσεις θα αφαιρεθούν από το περιεχόμενο κοινωνικών μέσων των ιδιοκτησιών του BaristART κατά την κρίση των διαχειριστών του Brand. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διαχείρισή τους, θα εξεταστεί το γεγονός να διωχθούν σύμφωνα με τον παρόν Κώδικα ακόμη και νομικά. Οι δυσφημιστικές καταχωρίσεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, αυτές που είναι: ρατσιστικές, σεξιστικές, απειλητικές, προσβλητικές, παράνομες και παραβιάζουν την ιδιωτικότητα κάποιου άλλου.

Προτρέπουμε το προσωπικό του Brand BaristART:

 • Να σεβαστείτε το κοινό του Brand
 • Να υποστηρίξετε τον κώδικα δεοντολογίας
 • Να χρησιμοποιήσετε καλή κρίση και κατάλληλη γλώσσα
 • Να βεβαιωθείτε ότι το προφίλ σας και το περιεχόμενό σας είναι σε συνέπεια με την επαγγελματική εικόνα σας
 • Όταν σχολιάζετε ή εκφράζετε την άποψη σας για το brand, να διασφαλίζετε ότι αυτή είναι η δική σας και όχι αυτή του brand BaristART.

Το προσωπικό του BaristART δεν πρέπει:

 • Να ανεβάσετε περιεχόμενο που θεωρείται ενοχλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, άσεμνο, δυσφημιστικό, ή εισβολή σε ιδιωτικό απόρρητο
 • Να χρησιμοποιείτε το όνομα του BaristART με επιφύλαξη, ούτε να δυσφημείτε ή να αποθαρρύνετε το BaristART ή τα μέλη / το προσωπικό του
 • Να Ανεβάσετε περιεχόμενο που θεωρείται εμπιστευτικό από το BaristART
 • Να παραβιάζετε την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε οργανισμού, εταιρείας ή ατόμου – αυτό μπορεί να δημιουργήσει ευθύνη
 • Να χρησιμοποιήσετε λογότυπα, μάρκες, συνθήματα ή άλλα εμπορικά σήματα BaristART χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Brand BaristART
 • Να παραβιάσετε τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων (για παράδειγμα, ποτέ να αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με έναν συνάδελφο)
 • Nα παραβιάζετε άλλους νόμους ή δεοντολογικά πρότυπα (για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε ποτέ κοινωνικά μέσα με ψευδή ή παραπλανητικό τρόπο, όπως ισχυρίζεστε ότι είστε άλλος εκτός από τον εαυτό σας ή κάνοντας παραπλανητικές δηλώσεις)

Παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε αμέσως το Brand BaristART στο marketing@baristart.cafe για τυχόν αρνητικές ή ακατάλληλες δημοσιεύσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τo Brand.